Regsdekking

 

Beskerm jouself teen onvoorsiene regsuitgawes met ‘n Regsdekking Polis.

Jy kry onmiddellike toegang tot regsadvies van ‘n span professionele prokureurs wat namens jou optree.  Dekking sluit in die kostes van die aangestelde prokureur asook die gepaardgaande regsuitgawes van ‘n siviele aangeleentheid in die hof.

Neem Kennis Van Die Volgende:

  • Dekking is slegs beskikbaar vir Suid-Afrikaanse burgers, permanente inwoners en wettige SA werkspermithouers.
  • Dek slegs regsuitgawes aangegaan in ‘n Suid-Afrikaanse hof.
  • Sake met die opsie om ‘n skulderkenningsboete te betaal is uitgesluit.